Arbeidsparticipatie

In het afgelopen decennium heeft de arbeidsparticipatie zich anders ontwikkeld dan in de periode daarvoor. De participatie van jonge mannen daalt. Het aantal vrouwen dat werkt stijgt, maar deze stijging vlakt af. De participatie van ouderen laat juist een sterke toename zien.

In deze notitie analyseren we deze patronen naar geslacht en leeftijd en onderzoeken we de mate waarin opleiding, migratieachtergrond en huishoudsamenstelling daarbij een rol spelen. Er is gekeken naar werknemers en zelfstandigen. Ook worden mogelijke verklaringen voor deze patronen verkend en de vraag in hoeverre het om structurele of conjuncturele ontwikkelingen gaat. Daarnaast analyseren we hoe snel personen die op enig moment niet participeren alsnog óf weer aan het werk gaan. En we brengen in kaart van welke inkomensbronnen zij leven, wanneer ze niet participeren.


Details

Author(s) CBS
Language Dutch
Year of publication Dec, 2018
Publisher Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag
Website / Document Visit

Publications ajoutées récemment

Chercher des publications

et

ou