Schulden & Werk Deelrapport I: Bijstandsgerechtigden met schulden

De centrale onderzoeksvragen van dit rapport zijn:

  1. Wat is de oorzaak en omvang van de schuldenproblematiek onder mensen met een bijstandsuitkering?
  2. Hoe kunnen mensen met een bijstandsuitkering en problematische schulden zodanig geholpen worden dat hun schuldenproblematiek deelname aan de arbeidsmarkt niet in de weg zit?

    a) Wat zijn de mechanismen die de arbeidsdeelname van bijstandsgerechtigden met schulden belemmeren en bevorderen?
    b) Welke (nieuwe) tools hebben bijstandsgerechtigden nodig om hun arbeidsdeelname te bevorderen?
    c) Welke (nieuwe) tools helpen uitvoerders bij gemeentelijke sociale diensten en schuldhulpverleningsorganisaties om de arbeidsdeelname van bijstandsgerechtigden met schulden te bevorderen?

Details

Author(s) R. Oomkens, M. Linssen, C. Akkermans, P. Vroonhof, R. van Geuns, P. de Klaver, T. Geijsen, M. Tom
Language Dutch
Year of publication Dec, 2018
Publisher Panteia, Zoetermeer
Website / Document Visit

Publications ajoutées récemment

Chercher des publications

et

ou