Gegevensuitwisseling Matchen op werk (MoW)

Er staan veel mensen onnodig aan de kant van de arbeidsmarkt. Werkgevers en werkzoekenden moeten elkaar daarom makkelijker kunnen vinden. UWV, VNG en het ministerie van SZW willen vanuit een gemeenschappelijk traject stapsgewijs verder vorm en inhoud gegeven aan de uitwerking van de benodigde standaarden en bijbehorende afspraken voor het digitaal uitwisselen van matchingsgegevens, te starten met het komen tot een standaard gegevensset voor profielgegevens inclusief competenties en afspraken voor een veilige verwerking.

In de huidige situatie staan drie hoofdoorzaken een passende oplossing voor gegevensuitwisseling in de weg: Een eenheid van taal in de vorm van een standaard gegevensset, Geen standaard digitale voorziening voor de uitwisseling van gegevens, en een beperkte sturing in de keten gericht op standaardisatie.


Details

Author(s) KPMG
Language Dutch
Year of publication Oct, 2019
Publisher KPMG, Amstelveen
Website / Document Visit

Publicaciónes recientemente anadido

Busca publicaciónes

y

o