De generatieregeling; bezint eer ge begint?

Het afgelopen decennium is het overheidsbeleid – als gevolg van de bevolkingsvergrijzing en toenemende levensverwachting – gericht op langer doorwerken. Zo zijn bijvoorbeeld de AOW- en pensioenrichtleeftijd gestegen en VUT- en prepensioenregelingen fiscaal onaantrekkelijk gemaakt. Werknemers moeten echter wel in staat worden gesteld om gezond en productief tot aan de gestegen AOW- of pensioenleeftijd te blijven werken. Ook werkgevers hebben daar belang bij, omdat het (gedeeltelijk) uitvallen van oudere werknemers kan leiden tot een uitstroom van kennis en vaardigheden, personeelstekort, productieverlies van werknemers met vaak een hoog inkomen, een hogere werkgeverslast door arbeidsongeschiktheid van oudere werknemers en een verhoogde werkdruk bij collega’s.

In dit artikel ga ik in op de toepasselijke fiscale en juridische wet- en regelgeving van een generatieregeling en formuleer ik enkele aandachtspunten voor werkgevers die een generatieregeling willen opzetten.


Details

Author(s) C. Donner Broersma
Language Dutch
Year of publication Oct, 2019
Journal Tijdschrift voor Ontslagrecht
Volume, Number 2019, 3
Page(s) 86-96
Website / Document Visit

Publicaciónes recientemente anadido

Busca publicaciónes

y

o