De overgang naar een Lean-management denk- en handelswijze

Met een 'slanke' ofwel kostenbesparende en efficiënte handelswijze ('Lean' genaamd) bereiken organisaties substantiële verbeteringen, wat verklaart waarom veel overheidsorganisaties de Lean-managementopvatting invoeren. Aangedreven door politieke en maatschappelijke eisen om tot flexibelere en transparantere overheidsorganisaties te komen kiezen ook overheidsmanagers voor Lean. In deze studie bestuderen we de inpassing van Lean en beschrijven we wat er tijdens een vertaal- of inpassingsproces (ofwel 'translatie') van Lean bij een Nederlandse overheidsorganisatie gebeurt.


Details

Author(s) V. van Loenen, R. Schouteten, M. Visser, E. Vosselman
Language Dutch
Year of publication Jul, 2019
Journal Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume 35
Page(s) 1-18
Website / Document Visit

Publicaciónes recientemente anadido

Busca publicaciónes

y

o