Hand in hand: op zoek naar de juiste balans tussen marktwerking en overheidsingrijpen in de gezondheidszorg

Marktordening in de gezondheidszorg is verre van eenvoudig. Er is sprake van een complexe zoektocht naar de juiste balans tussen marktwerking en overheidsingrijpen. Deze sluiten elkaar niet uit, maar dienen hand in hand te gaan. In het Nederlandse zorgstelsel is daarom gekozen voor gereguleerde marktwerking om het zorgstelsel te verbeteren. De belangrijkste trefwoorden waren: beperkte keuzemogelijkheden, onvoldoende samenhang, gebrekkige aansluiting van het aanbod op de vraag, beperkte klantgerichtheid, tekortschietende innovatie en flexibiliteit, sterke sturing door regels. In deze oratie staan drie onderwerpen centraal: mededingingstoezicht, keuzegedrag van patiënten en faillissementen & winstuitkering.


Details

Author(s) M. Varkevisser
Language Dutch
Year of publication May, 2019
Journal TPE Digitaal
Volume, Number 13, 1
Page(s) 1-14
Website / Document Visit

Publicaciónes recientemente anadido

Busca publicaciónes

y

o