Legitimiteit en pensioenhervormingen

Door tegenvallende resultaten in de nasleep van de financiële crisis liep het vertrouwen in het pensioenstelsel de afgelopen jaren een deuk op. Een breed scala van potentiële oplossingen kwam langs om het vertrouwen in en de legitimiteit van het stelsel te herstellen. Er is gesproken over keuzevrijheid, maatwerk, transparantie en flexibiliteit. De theorie leert echter dat legitimiteit niet alleen haar oorsprong kan vinden in de werking van het stelsel volgens geldende normen, maar ook in een als acceptabel beoordeelde hoogte van de uitkering. Hoe wegen mensen deze bronnen van legitimiteit als het gaat om het pensioenstelsel? En zijn hier structurele verschillen tussen groepen te ontdekken?


Details

Author(s) M. Olsthoorn
Language Dutch
Year of publication Jun, 2019
Publisher Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Den Haag
Website / Document Visit

Busca publicaciónes

y

o