Schoolverlaters in crisistijd: Gevolgen voor leren en de vroege loopbaan

In dit rapport wordt het verband tussen perioden van economische crisis en het leergedrag van pas afgestudeerden mbo’ers en hbo’ers onderzocht. Het leren houdt niet op bij het afronden van het initiële onderwijs. De relatief hoge deelname aan zowel additionele scholing als informele leervormen onder jongeren die nog maar relatief kort zijn afgestudeerd (20-plussers) laat zien dat er juist in de jaren na de school-werk transitie veel geleerd wordt.

Een verstoring van deze leermogelijkheden kan dus serieuze gevolgen hebben voor de verdere loopbaan. Dit geldt vooral als de overgang naar de arbeidsmarkt en het vroege carrièreverloop tijdens een economische recessie niet zo soepel loopt. In dit rapport wordt onderzocht in hoeverre een recessie-periode van invloed is op het leren door schoolverlaters na het verlaten van het initiële onderwijs, en welke gevolgen eventuele belemmeringen van de leermogelijkheden hebben voor de vroege loopbaan van jongeren. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt.


Details

Author(s) B. Belfi, J. Allen, P. van Eldert, A. de Grip, A. Künn-Nelen, T. Peeters, D. Poulissen
Language Dutch
Year of publication Feb, 2019
Publisher Maastricht Univeristy - Research Centre for Education and the Labour Market (ROA), Maastricht
Website / Document Visit

Busca publicaciónes

y

o