Overstappen op de arbeidsmarkt. Een onderzoek naar Van Werk Naar Werk-beleid en -trajecten

Conjuncturele ontwikkelingen, toegenomen concurrentie en technologische innovaties zorgen er voor – vandaag de dag, maar ook in de toekomst – dat functies wijzigen of verdwijnen. Voor mensen zelf, de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid is het van groot belang dat werknemers desondanks aan het werk blijven. In dit boek beantwoorden de onderzoekers de vraag of en hoe werkgevers Van Werk Naar Werk (VWNW)- ondersteuning aanbieden aan boventallige werknemers, of er gebruik van wordt gemaakt en wat de uitkomsten hiervan zijn. Ook worden belemmerende en bevorderende factoren besproken die een rol spelen in dit VWNW-proces.


Details

Author(s) I. Borghouts-van de Pas, M. Bosmans, J. Verschoor, T. Wilthagen
Language Dutch
Year of publication Feb, 2019
Publisher Tilburg University, Tilburg
Website / Document Visit

Busca publicaciónes

y

o