Meer flexwerkers krijgen vast contract. Instroom en doorstroom van flexwerkers in 2009-2019

De flexibilisering van de arbeidsmarkt is al decennia aan de gang. Sinds de Grote Recessie is het tempo van flexibilisering verder toegenomen. In juni vorig jaar meldde het CBS de aftocht van de vaste baan. De vraag is echter of de flexibilisering in de toekomst op dezelfde voet verdergaat. Hierbij zijn twee hoofdeffecten van belang. Aan de ene kant de flexibilisering van nieuwe werknemers. Deze groep begint steeds vaker met een flexibel contract (tijdelijk en uitzendcontract). Aan de andere kant de doorstroom van werknemers met flexibele contracten naar vaste contracten. De doorstroom is in de loop der tijd zowel gedaald als toegenomen.


Details

Author(s) UWV
Language Dutch
Year of publication Feb, 2019
Publisher Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Den Haag
Website / Document Visit

Busca publicaciónes

y

o