Hoe goed werkt Nederland? Uitdagingen rond arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en ongelijkheid

Betaald werk staat centraal in de levens van vele Nederlanders. De omstandigheden waaronder mensen werken zijn voortdurend in beweging. Er zijn tal van ontwikkelingen gaande op de arbeidsmarkt en in de arbeidsverhoudingen. Denk bijvoorbeeld aan de discussies over het pensioenstelsel, de toenemende aantallen zzp’ers op de arbeidsmarkt, de opkomst van platformwerk, de stagnerende productiviteit, de beperkte loonstijgingen en de steeds ongelijkere verdeling van rijkdom. Kenmerkend voor de beleidsvorming in Nederland is dat veel wordt overlegd en wordt samengewerkt tussen de overheid, vakbonden en werkgevers maar dat er af en toe ook flinke conflicten zijn. Hoe gaan deze doorwinterde instituties om met de uitdagingen van de hedendaagse arbeidsmarkt? En zijn ze hier wel voldoende op ingericht?


Details

Author(s) W.M. Been, M.J. Keune, F.H. Tros (red.)
Language Dutch
Year of publication Oct, 2019
Publisher Vakmedianet, Alphen aan den Rijn
Website / Document Visit

Recently added publications

Search for publications

and

or