De sociale staat van Nederland 2019

Nederlanders zijn met een gemiddeld rapportcijfer 7,8 behoorlijk tevreden met het eigen leven. Maar de kwaliteit van leven van Nederlanders is in de afgelopen tien jaar niet toegenomen. Economische groei vertaalt zich niet in een betere kwaliteit van leven. Zowel de leefsituatie als de tevredenheid met het leven zijn in 2018 op hetzelfde niveau als in 2008. Er zijn wel grote verschillen tussen bevolkingsgroepen in de kwaliteit van leven. Dit is al jaren het geval en het gaat om aantal hardnekkige verschillen: naar opleiding, inkomen en het hebben van werk, een aandoening of ziekte. Echter, het aandeel mensen met een lage levenstevredenheid stijgt, het gaat om 3% van de bevolking van 18 jaar en ouder: ruim 400.000 mensen. Deze groep is in omvang en samenstelling stabiel over de jaren. Het betreft mensen die over weinig hulpbronnen (zoals opleiding, vast contract, sociaal netwerk) beschikken en pessimistisch zijn over hun kansen en mogelijkheden.


Details

Author(s) A. Wennekers, J. Boelhouwer, C. van Campen, J. Kullberg
Language Dutch
Year of publication Sep, 2019
Publisher Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Den Haag
Website / Document Visit

Recently added publications

Search for publications

and

or