Herplaatsing binnen het concern

In dit artikel staat de met de Wwz gecodificeerde herplaatsingsverplichting binnen het concern centraal. De auteurs analyseren de reikwijdte van deze plicht en behandelen de rechtspraak op dit punt, zoals gewezen onder de Wwz. Voorts staan zij stil bij de gevolgen voor de arbeidsovereenkomst van een geslaagde herplaatsing. De auteurs concluderen dat meer richting voor de praktijk gewenst is.


Details

Author(s) R. Beltzer, S. Schmeetz
Language Dutch
Year of publication May, 2017
Journal Tijdschrift voor Ontslagrecht
Volume, Number 2017, 2
Page(s) 64-74
Website / Document Visit

Search for publications

and

or