Monitor arbeidsmarkt, april 2017

In hoofdstuk 1 wordt nader ingegaan op de voortgaande flexibilisering op de arbeidsmarkt en de scholingsdeelname van de verschillende groepen flexibele arbeidskrachten. Hoofdstuk 2 geeft de algemene ontwikkeling van werkgelegenheid en werkloosheid in de periode 2013-2016, uitgesplitst naar een aantal relevante kenmerken. Hoofdstuk 3 schetst de ontwikkelingen op het terrein van inkomenswaarborg en hoofdstuk 4 geeft een beeld van de re-integratievoorzieningen van gemeenten, en van het aantal gestarte banen vanuit de bijstand/NUG, met of zonder voorafgaande re-integratievoorziening.


Details

Author(s) Ministerie van SZW
Language Dutch
Year of publication May, 2017
Publisher Rijksoverheid, Den Haag
Website / Document Visit

Search for publications

and

or