Rijksjaarverslag 2016 - Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In het Rijksjaarverslag 2016 vindt u de belangrijkste onderwerpen uit het jaarverslag van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over 2016. U leest wat de resultaten zijn van de in 2016 genomen maatregelen.

De werkloosheid daalde tot 538.000 mensen, ofwel 6% van de beroepsbevolking. In 2016 werden er voor het eerst 10 miljoen banen vervuld. Ook steeg het aantal gewerkte uren met 2,3%. Ruim 271.000 werknemers hebben in 2016 scholing gevolgd via de zogenoemde sectorplannen. Door de scholing blijven werknemers bij in de ontwikkelingen binnen hun vak. En kunnen ze makkelijker een andere baan vinden of gezond hun pensioen halen.

Op het gebied van flexwerk en ontslag zijn 3 knelpunten weggenomen door de Wet werk en zekerheid. Dit zijn:

  • Seizoenarbeiders kunnen al na 3 maanden een nieuw tijdelijk contract krijgen in plaats van de wettelijke termijn van 6 maanden. Werkgevers en werknemers moeten dit dan wel vastleggen in de cao.
  • De werkgever hoeft geen ontslagvergoeding te betalen als hij werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaat. Er moet dan wel in de cao een vervangende regeling staan.
  • Werkgevers worden uit het Algemeen Werkgeversfonds voor de transitievergoeding gecompenseerd als hij een werknemer ontslaat die lang arbeidsongeschikt is.

In januari 2016 zijn de eerste schoonmakers in dienst gekomen van de Rijksschoonmaakorganisatie. Eind 2016 had de Rijksschoonmaakorganisatie 534 medewerkers in dienst die werkten voor 6 opdrachtgevers.


Details

Author(s) Ministerie van SZW
Language Dutch
Year of publication May, 2017
Publisher Rijksoverheid, Den Haag
Website / Document Visit

Search for publications

and

or