Uitzendbureaus, inleners en soft-skills: uitdaging voor de toekomst

De Beleidsonderzoekers hebben in opdracht van de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) bij uitzendbureaus en inleners onderzoek gedaan naar welk belang er wordt gehecht aan soft-skills van uitzendkrachten en in hoeverre soft-skills worden vastgelegd.

Uit het onderzoek blijkt dat vrijwel alle uitzendbureaus soft-skills belangrijk vinden, specifiek voor de matching. Uitzendbureaus zien het potentieel van investeringen in soft-skills, maar die investeringen worden beperkt gedaan. De inhoud (wat is het) en de vorm (hoe doe je het) zijn onontwikkeld. Niet alleen de uitzendbrache, maar ook de wetenschap kan op deze punten nog een forse inhaalslag maken.


Details

Author(s) De Beleidsonderzoekers
Language Dutch
Year of publication May, 2017
Publisher Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF), Lijnden
Website / Document Visit

Search for publications

and

or