Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp’ers.

Steeds meer mensen worden zelfstandige zonder personeel (zzp’er). Het kabinet laat een werkgroep de oorzaken en consequenties daarvan in kaart brengen. Het SCP heeft op verzoek van deze werkgroep informatie over zzp’ers op een rij gezet. Waarom maken werkgevers gebruik van deze groep? Wat is het uitkeringsverleden van zzp’ers? Kunnen zij het financieel bolwerken en hoe tevreden zijn zij? Deze beknopte studie geeft de antwoorden op hoofdlijnen weer.

Details

Author(s) E. Josten, C. Vrooman, J.D. Vlasblom
Language Dutch
Year of publication Nov, 2014
Page(s) 34
Publisher Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag
Website / Document Visit

Search for publications

and

or