Platformwerk, besluitvorming door algoritmen en bewijs van algoritmische discriminatie

Informatie- en communicatietechnologieën (ICT) hebben het werken en leven in de 21e eeuw revolutionair veranderd. Eén vorm van werk dat de laatste jaren bijzondere aandacht heeft getrokken, is platformwerk. Terwijl platformwerk een belangrijk vraagstuk aansnijdt, namelijk of een platformwerker een werknemer is en dus arbeidsrechtelijke bescherming geniet, heeft een – daaraan gerelateerd – onderwerp tot nu toe slechts weinig aandacht gekregen: wat te doen, indien algoritmische beslissingen over het aan elkaar koppelen van vraag en aanbod, de te betalen beloning of de gevolgen van klantenevaluaties tot discriminerende uitkomsten leiden?


Details

Author(s) M. Kullmann
Language Dutch
Year of publication Jan, 2019
Journal Ondernemingsrecht
Volume, Number 2019, 8
Website / Document Visit

Suche Publikationen

und

oder