Deliveroo: terecht bezorgd

Het was groot nieuws op 15 januari van dit jaar: de kantonrechter in Amsterdam oordeelde dat de bezorgers van Deliveroo werknemers zijn en geen opdrachtnemers, en bovendien dat Deliveroo op de betreffende arbeidsovereenkomsten de Cao Beroepsgoederenvervoer moet toepassen. Alle kranten berichtten er over, en hetzelfde gold voor de journaals en nieuwsprogramma’s op televisie. Onder de kop “Waarom is de Deliveroo-uitspraak zo belangrijk?” analyseerde NRC de gevolgen van de uitspraak voor Deliveroo en soortgelijke ondernemingen zoals Uber (taxivervoer) en Helpling (schoonmaak). De algemene teneur was dat de rechter met deze uitspraak het fenomeen platformarbeid een halt heeft toegeroepen.


Details

Author(s) P. Th. Sick
Language Dutch
Year of publication Feb, 2019
Journal Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA)
Volume, Number 2019, 1
Website / Document Visit

Neuste zugefügte Publikationen

Suche Publikationen

und

oder