Gevolgen van marktdifferentiatie voor diversiteit, inclusie en kansengelijkheid in kindercentra, een vergelijkende casestudy

In dit onderzoek staat de vraag centraal welke strategieën voor diversiteit en inclusie (D&I) er in kindercentra worden gehanteerd, en of de D&I-strategie samenhangt met organisatieverschillen die gerelateerd zijn aan sociale ongelijkheid in de organisatieomgeving.

Sinds 2005 is een deel van de kindercentra, voornamelijk kinderopvang, geprivatiseerd, terwijl peuterspeelzalen publiek gefinancierd bleven. Hiermee is marktdifferentiatie geïntroduceerd. Hierdoor ontstaan er organisaties die in verschillende mate zowel op de markt, als op publieke doelen gericht zijn in hun organisatiestrategie. Hieruit volgen ideaaltypen, bijvoorbeeld organisaties die primair georiënteerd zijn op professionalisering (professionele organisaties), op de markt (divisie-organisaties) of op flexibel overleven (kleine ondernemende organisaties). De resultaten van de verkenning van marktdifferentiatie in de kindercentra zijn in lijn met de bevindingen van Putnam (2015), Dronkers (2008) en Van de Werfhorst (2015), die sociale ongelijkheid en segregatie weerspiegeld zien in onderwijsorganisaties.


Details

Author(s) W. van der Werf, P. Slot, P. Kenis, P. Leseman
Language Dutch
Year of publication Jan, 2019
Journal Sociologie
Volume, Number 14, 1
Page(s) 1-24
Website / Document Visit

Suche Publikationen

und

oder