Op de drempel van arbeidsongeschiktheid

UWV Kennisverslag (UKV) 2019-1 bevat een analyse van de verschillen in arbeidsparticipatie tussen mensen die wel of geen WIA-uitkering hebben ontvangen.

Uit onderzoek blijkt dat een uitkering de motivatie kan verminderen om werk te zoeken. In de WIA zijn daarom prikkels ingebouwd die werken lonend maken. Deze prikkels blijken te werken, blijkt uit een vergelijking van mensen net boven de WIA-drempel van 35% arbeidsongeschiktheid met mensen die daar net onder bleven:

  • Van de groep die vanuit een dienstverband een WIA-aanvraag deed werken de personen die een WIA-uitkering kregen na 1 en 3 jaar iets minder dan de groep zonder uitkering (5 procentpunt minder).
  • Bij de vangnetters is na 1 en 3 jaar geen verschil in werken.

Details

Author(s) UWV
Language Dutch
Year of publication Feb, 2019
Publisher Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Den Haag
Website / Document Visit

Suche Publikationen

und

oder